Seksualność w okresie ciąży

Seksualność w okresie ciąży

Autor: Justyna Kwarcińska , piątek, 14 styczeń 2022 13:53

Wieloaspektowość seksualności uniemożliwia jego zupełne opracowanie oraz zdefiniowanie, ponieważ wplata się ona w różne obszary funkcjonowania człowieka. Rzutują na nią elementy zarówno psychologiczne, biologiczne, jak i społeczno–kulturowe.

Co to jest reakcja seksualna?

Reakcją seksualną nazywamy psychiczne i fizjologiczne cykle, które pobudzają ciało kobiety w określonych okolicznościach. Wywołują je tzw. bodźce seksualne. Indywidualizm odczuwania bodźców sprawia, że organizm kobiety posiada swoisty model seksualnej pobudliwości, reakcji seksualnej oraz odpowiedzi na stymulację.

Czy w ciąży zmienia się seksualność kobiety?

Ciąża to dla kobiety wyjątkowy czas, w którym m. in. seksualność ulega zmianom podczas całego okresu jej trwania. Poszczególne trymestry różnią się pod względem częstości współżycia seksualnego, wartości libido, czy też częstości i rodzaju orgazmu. Podczas ciąży mogą ulegać zmianom relacje intymne z partnerem oraz seksualność kobiety, na którą wpływ mają przemiany fizyczne, hormonalne i psychologiczne.

Co dzieje się podczas pierwszego trymestry ciąży?

Pierwszy trymestr ciąży określany jest jako okres przystosowania. Przez pierwsze tygodnie następują dynamiczne zmiany w organizmie kobiety. Przemiany neurohormonalne prowadzą do nudności, wymiotów oraz chwiejności emocjonalnej. Ciężarnej towarzyszą skrajne emocje począwszy od głębokiego zadowolenia po niekiedy nawet stany depresyjne. Pojawia się także lęk związany z potencjalną stratą dziecka ze względu na wysokie prawdopodobieństwo poronienia w pierwszych tygodniach ciąży. Objawami, które mogą świadczyć o potencjalnym poronieniu są bóle i krwawienia. Zalecane jest wtedy zaprzestanie współżycia. W pierwszym trymestrze ciąży obserwujemy znaczne osłabienie zainteresowania współżyciem seksualnym wśród kobiet ciężarnych. Dzieje się tak za sprawą nieodłącznych dolegliwości w tym okresie trwania ciąży.

Jak wygląda drugi trymestr ciąży?

Drugi trymestr ciąży trwa od 13. do 26. tygodnia ciąży. Jest to okres stabilizacji emocjonalnej, któremu nie towarzyszą już negatywne emocje. Sprzyja on wzrostowi liczby kontaktów seksualnych, niezależnie od ilości przebytych wcześniej porodów. Dotychczasowe zaburzenia somatyczne ulegają poprawie bądź całkowitej redukcji. Kobieta może skupić się na sobie, na przeżywaniu ciąży oraz umacnianiu więzi ze swoim dzieckiem. Aspektem mogącym budzić dyskomfort w tym okresie jest negatywne postrzeganie swojego ciała oraz swojej atrakcyjności. Powoduje to pojawianie się kompleksów związanych z fizycznymi zmianami oraz zachwianie poczucia bezpieczeństwa w związku. Bywa również tak, że lęk wywołuje sytuacja materialna rodziców, w obawie przed zbyt dużym nakładem finansowym związanym z pojawieniem się nowego członka rodziny. Czynnikami niepokojącymi i narzucającymi zaprzestanie kontaktów seksualnych w tym okresie są: aktywność skurczowa macicy, która wymaga stosowania tokolityków, krwawienia z dróg rodnych.

Jak zmienia się ciało kobiety i jej emocjonalność podczas pierwszego trymestru ciąży?

Trzeci trymestr ciąży trwa od 27. tygodnia do porodu. Jest nazywany „fazą obciążeń” ze względu na pojawiające się w nim wzburzenie emocjonalne. Możemy zaobserwować wtedy niepokój związany z rozwiązaniem ciąży i obawę o stan fizyczny dziecka. Kobiecy organizm ponownie ulega zmianom hormonalnym, które mogą powodować trudności z koncentracją, spadek kondycji umysłowej i problemy z pamięcią. Oprócz tego ujawniają się objawy somatyczne takie jak uczucie duszności, bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, zaparcia. Zarówno lęk związany z przebiegiem porodu, jak i objawy somatyczne w tym czasie negatywnie wpływają na jakość oraz ilość kontaktów seksualnych ciężarnej. Pogorszeniu ulega zdolność do przeżywania orgazmu u pierwiastek, jak i u wieloródek. Zaprzestanie kontaktów płciowych w tym okresie jest konieczne w przypadku przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego, krwawienia z dróg rodnych oraz przy zagrożeniu porodem przedwczesnym. W tej fazie przyszła matka doświadcza silnej więzi ze swoim dzieckiem.

 
\